მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დოქტორანტურაში შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

დოქტორანტურაში შიდა მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

31-08-2020


ინფორმაცია უნივერსიტეტის ფარგლებში სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების შეცვლის (შიდა მობილობის) მსურველებისთვის.

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ფარგლებში 2020-2021 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) მსურველებმა, განცხადება და თანდართული დოკუმენტაცია უნდა წარადგინონ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, 2020 წლის 7 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით

საბუთები მიიღება 1000-დან 1600-მდე საათამდე ყოველდღე, შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა (თბილისი, მ. კოსტავას 77, სტუ–ი ადმინისტრაციული კორპუსი, ოთახი N 325).

უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) მსურველთა მიერ წარსადგენი დოკუმენტაცია:

  1. განცხადება;
  2. პირადობის მოწმობის ასლი;
  3. სასწავლო ბარათი (ნიშნების ფურცელი) დამოწმებული ბეჭდით;
  4. ჩარიცხვის ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  5. პირად საქმეში არსებული ყველა ბრძანების ასლი, დამოწმებული ბეჭდით;
  6. სტუ–ს ბუღალტერიიდან (ოთახი N 210) ცნობა გადახდის შესახებ.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11