მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ღია სამეცნიერო ვებინარების ჩატარების 2020 წლის ივლისის განრიგი

სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ღია სამეცნიერო ვებინარების ჩატარების 2020 წლის ივლისის განრიგი

30-06-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი აგრძელებს  ღია სამეცნიერო ვებინარების ჩატარებას დამტკიცებული განრიგის თანახმად.

ვებინარები ჩატარდება  ZOOM-ში.

საიდენტიფიკაციო კოდი:  8347008142

პაროლი: 2ZUed5

 03 ივლისი, 14:00  სთ. – საქართველოში ჰიდრომეტეოროლოგიური სფერო განვითარების პერსპექტივები უახლოეს მომავალში“-  ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების მონიტორინგისა და პროგნოზირების განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი გიორგი კორძახია.

07 ივლისი, 14 :00 სთ. – „საქართველოში სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების მონიტორინგი, პროგნოზირება ადრეული შეტყობინების სისტემები“ -  გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ირაკლი მეგრელიძე.

 10 ივლისი, 14:00სთ. – „დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიები სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების ადრეული გაფრთხილებისათვის“ - გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი დავით ლოლაძე. 

 14ივლისი, 14:00  სთ. – „კლიმატის მიმდინარე ცვლილების მოქმედება მდ. თერგის აუზის მყინვარების დეგრადაციაზე“ - ამინდის პროგნოზირების, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების მოდელირების განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ლარისა შენგელია

17 ივლისი, 14:00 სთ. –„ ჩრდილო ატლანტიკური და კვაზიბინარული ოსცილაციების ცვალებადობები“ -  ამინდის პროგნოზირების, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების მოდელირების განყოფილების  გამგე მარიკა ტატიშვილი.

21ივლისი, 14:00  სთ. – „აგროტურიზმის მნიშვნელობა  საქარათველოს ტურიზმის დღევანდელ პირობებში“ - კლიმატოლოგიისა და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილების მეცნიერი  თანამშრომელი ნინო შავიშვილი.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11