მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსს აცხადებს

სტუ-ის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსს აცხადებს

25-06-2020

სსიპ სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის დამატებითი ინფორმაცია სამეცნიერო თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

სსიპ სტუ-ის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად აცხადებს კონკურს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობაზე:

1) ბუნებრივი გარემოს დაჭუჭყიანების მონიტორინგისა და პროგნოზების განყოფილებაში:

  • უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. სრული საშტატო ერთეული.

2) ამინდის პროგნოზების, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების მოდელირების განყოფილებაში:

  • მეცნიერი თანამშრომელი, 0.5 საშტატო ერთეული.

 

განცხადება

ანკეტა

შრომები


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11