მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სახელმწიფო სტიპენდინტთა სია ფაკულტეტების მიხედვით

სახელმწიფო სტიპენდინტთა სია ფაკულტეტების მიხედვით

04-06-2020 სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს -სახელმწიფო სტიპენდიანტებს, რომლებსაც 2020 წლის მარტიდან პირველ აგვისტომდე, ხუთი თვის განმანმავლობაში, ყოველთვიურად 150 ლარი გადაეცემათ, იხილეთ სტუ-ის რექტორის დავით გურგენიძის ბრძანება. სტიპენდიანტთა ვინაობა ინდივიდუალუარად უნდა მოიძინონ ბრძანების თანდართულ ცხრილში, სადაც გაწერილია სტუ-ის ფაკულტეტების მიხედვით. სტუ-ის რექტორის ბრძანება N01-09-14/1347 ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11