მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული - ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული - ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

04-06-2020  სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის მიერ საერთაშორისო საჯარო სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში გამოიცა ინგლისურენოვანი სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული - ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი: პრობლემები და გამოწვევები. კრებულში გამოქვეყნებულია უცხოელი  და ქართველი პროფესორების, ასევე დოქტორანტების სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის აქტუალურ საკითხებს.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11