მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ღია სამეცნიერო ვებინარების ივნისის განრიგი

სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის ღია სამეცნიერო ვებინარების ივნისის განრიგი

27-05-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი აგრძელებს ღია სამეცნიერო ვებინარების ჩატარებას, რომლებიც დამტკიცებული განრიგის თანახმად თანმიმდევრობით გაიმართება.

ვებინარები ჩატარდება პროგრამა  ZOOM-ის საშუალებით.

საიდენტიფიკაციო კოდი:  8347008142

პაროლი: 2ZUed5

კლიმატოლოგიისა და აგრომეტეოროლოგიის განყოფილება

0ივნისი, 14:00 სთ.სამშენებლო კლიმატოლოგიის განვითარების ტენდენციები საქართველოში - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი ლიანა ქართველიშვილი

ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების მონიტორინგისა და პროგნოზირების განყოფილება

05 ივნისი, 14:00 სთ. – „მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მაღალმთიანი რურალურ ტერიტორიებზე არალეგალური ნაგავსაყრელების წარმოქმნის ალბათობის შესწავლა“- მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები ნათელა დვალიშვილი, ნუგზარ ბუაჩიძე

წყლის რესურსებისა და ჰიდროლოგიური პროგნოზირების

განყოფილება

09 ივნისი, 14:00 სთ. – „მდინარე ნენსკრას ხეობის და მისი შენაკადების ზვავსაშიშროება.“ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი მანანა სალუქვაძე, მეცნიერი თანამშრომელი ნათელა კობახიძე

ამინდის პროგნოზირების, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების მოდელირების განყოფილება

12 ივნისი, 14:00 სთ. – „ნალექთა ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა ჩატარების სამართლებრივი ასპექტები.“ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომლები ნაილი კაპანაძე, თენგიზ ცინცაძე

16 ივნისი, 14:00 სთ. – კოსმოსური სხივების გავლენა დედამიწის ატმოსფეროზე (თანამედროვე კვლევები).“ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი ნაილი კაპანაძე, მეცნიერი თანამშრომელი ირინე მკურნალიძე

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11