მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

27-05-2020

„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

 

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტი


კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველო, თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, VI კორპუსი

კონფერენციის ელ-ფოსტა:  btconference@gtu.ge

კონფერენციის ჩატარების თარიღი:  2020  წლის 26-27 ივნისი

კონფერენციის სამუშაო ენები:  


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11