მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტების საყურადღებოდ!

სტუდენტების საყურადღებოდ!

18-05-2020


 რეკომენდაციები შუასემესტრული გამოცდებისთვის


ძვირფასო სტუდენტებოიმ მიზნითრომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში შუასემესტრული საგამოცდო პროცესი შეუფერხებლად წარიმართოსგთხოვთგაითვალისწინოთ რამდენიმე რეკომენდაციარომელთა შესრულებასაც სტუ-ის სწავლების დეპარტამენტი სავალდებულოდ მიიჩნევს.

გთხოვთ:

ყოველი შუალედური გამოცდის წინ ყურადღებით შეამოწმოთ საგამოცდო ცხრილი და წინასწარ დააზუსტოთთუ რომელ პლატფორმაზე (elearning.gtu.ge ან testing.gtu.geგიტარდებათ კონკრეტული სასწავლო კურსის შესაბამისი გამოცდა.

ამ მიზნითუნდა შეხვიდეთ elearning.gtu.ge და testing.gtu.ge-ზე თქვენი მომხმარებლის სახელითა და პაროლით და გადაამოწმოთხედავთ თუ არა ყველა სასწავლო კურსსრომელიც მიმდინარე (მეორესემესტრში სასწავლო ხელშეკრულებით (პროგრამითარის გათვალისწინებული.

იმ შემთხვევაშითუ რომელიმე სასწავლო კურსი არ ჩანს თქვენს გვერდზე ან შეტანილია ისეთი სასწავლო კურსირომელიც თქვენი ხელშეკრულებით არ არის გათვალისწინებულიუნდა გადახვიდეთ ბმულზე ფორმა და შეავსოთ.

იმ შემთხვევაშითუ შუასემესტრული გამოცდის დაწყებისას ვერ შეხვალთ სისტემაში (elearning.gtu.ge ან testing.gtu.geან საგამოცდო დავალების შესრულების დროს ამოვარდებით სისტემიდან და ვერ შეძლებთ მასთან წვდომასან ვერ შეძლებთ საგამოცდო დავალების ატვირთვას და სხვ., უნდა გადახვიდეთ ბმულზე ფორმა და შეავსოთ.

ბმული ფორმა განთავსებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრონული სწავლების პლატფორმაზე - elearning.gtu.ge და testing.gtu.ge-ზემთავარ გვერდებზე.
https://docs.google.com/forms/d/1P-Zas236nuET_pID259_iMn2CnoW-T-jX5yrghrbNuk/viewform?edit_requested=true

წარმატებებს გისურვებთ!


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11