მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტების საყურადღებოდ!

სტუდენტების საყურადღებოდ!

11-05-2020

გთავაზობთ 2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (საგაზაფხულო) სემესტრის შუასემესტრული გამოცდების განრიგს სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის.
შეგახსენებთ, რომ 2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის ჩატარდება დისტანციურად (ონლაინ), 2020 წლის 18-დან 22 მაისის ჩათვლით,

შუასემესტრული გამოცდების განრიგი (ცხრილი) განთავსებულია ელექტრონული სწავლების საუნივერსიტეტო პლატფორმაზეც www.elearning.gtu.ge , მთავარ გვერდზე. საგამოცდო განრიგი მოცემულია ფაკულტეტების მიხედვით.

შუასემესტრული გამოცდების განრიგი

 1. სამშენებლო ფაკულტეტი
 2. ენერგატიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
 3. სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტი 
 4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
 5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 6. არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
 7. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
 8. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 9. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
 10. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
 11. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
 12. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტუდენტებს ვთხოვთ, გაითვალისწინონ, რომ  თითოეულ საგანში გამსვლელი ჯამური ქულა, 
მიმდინარე აქტივობასა და შუალედურ გამოცდაში ერთად, იქნება:

 • ბაკალავრებისთვის - 22.5 ქულა
 • მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის - 30 ქულა.

სტუდენტებისთვის შუალედური გამოცდების ელექტრონულად ჩაბარების შესახებ სპეციალურ 

ვიდეინსტრუქციას სტუდენტებისთვის უახლოეს დღეებში შემოგთავაზებთ.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11