მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ღია სამეცნიერო ვებინარი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ღია სამეცნიერო ვებინარი

06-05-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტში  ჩატარდება ღია სამეცნიერო ვებინარი თემაზე „მონაცემების დამუშავებისა და გადაწყვეტილების მიღების ინფორმაციული ტექნოლოგიები (პროგრამული პაკეტები)“.

მომხსენებელი: ინსტიტუტის ინფორმატიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, პროფესორი ქართლოს ყაჭიაშვილი.

ვებინარი გაიმართება 8 მაისს, პარასკევს, 13:00 საათზე, პროგრამა  ZOOM-ის საშუალებით.

საიდენტიფიკაციო კოდი:  827-613-1349


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11