მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს სტუდენტთა კვლევითი კომპეტენციების განვითარების თვისობრივად ახალი ეტაპის - ფრაქტალური ტექნოლოგიების სტუდენტთა საინოვაციო კვლევათა კლასტერის ორგანიზების შესახებ

სტუ-ს სტუდენტთა კვლევითი კომპეტენციების განვითარების თვისობრივად ახალი ეტაპის - ფრაქტალური ტექნოლოგიების სტუდენტთა საინოვაციო კვლევათა კლასტერის ორგანიზების შესახებ

06-05-2020 თნამედროვე საუნივერსიტეტო სივრცეში ღირსეული ადგილის დასამკვიდრებლად სტუ-ს სტუდენტებისათვის იწყება ახალი ერა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის და სტუ-ს მაღალი სიზუსტის მექატრონული ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო-სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის(ხელმძღვანელი - სტუ-ს საპატიო დოქტორი გოგი კვარაცხელია) ინიციატივით გადაწყვეტილია შეიქმნას ფრაქტალური ტექნოლოგიების სტუდენტთა საინოვაციო კვლევათა კლასტერი, რაც უნივერსიტეტის პასუხია თანამედროვეობის უმთავრეს გამოწვევებზე.
დეტალები იხილეთ აქ

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11