მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტების საყურადღებოდ!

სტუდენტების საყურადღებოდ!

05-05-2020

შუასემესტრული გამოცდები 18-დან 22 მაისის ჩათვლით ჩატარდება

2019-2020 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის შუალედური გამოცდები სწავლების სამივე საფეხურის სტუდენტებისთვის მიმდინარე წლის 18-დან 22 მაისის ჩათვლით, დისტანციურად (ონლაინ) ჩატარდება.

სტუდენტებს, ვთხოვთ, გაითვალისწინონ, რომ თითოეულ სასწავლო საგანში გამსვლელი ჯამური ქულა ბარიერიერის გადასალახად, მიმდინარე აქტივობასა და შუალედურ გამოცდაში ერთად, იქნება:

  • ბაკალავრებისთვის - 22.5 ქულა
  • მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის - 30 ქულა.

შუასემესტრული გამოცდების ჩატარების განრიგსა და სტუდენტებისთვის შუალედური გამოცდების ელექტრონულად ჩაბარების შესახებ სპეციალურ ვიდეინსტრუქციას უახლოეს დღეებში შემოგთავაზებთ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წარმატებებს გისურვებთ!სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11