მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო პროგრამა

სამაგისტრო პროგრამა

30-05-2008

ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა
ინოვაციასა და ტექნოლოგიის მენეჯმენტში 2008-2009

ბეთის უნივერსიტეტი (University of Bath)

ბეთის უნივერსიტეტი (ინგლისი) აცხადებს მიღებას ერთწლიან სამაგისტრო პროგრამაზე ინოვაციისა და ტექნოლოგიის მენეჯმენტის სფეროში, რომელსაც ერთობლივად განახორციელებს აღნიშნული უნივერსიტეტის ორი დეპარტამენტიმენეჯმენტის სკოლა და მანქანათმშენებლობის დეპარტამენტი. საინჟინრო მეცნიერებებსა და მენეჯმენტის შესწავლაზე ორიენტირებული ეს ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა კურსდამთავრებულებს დაეხმარება გაიღრმავონ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება ინოვაციური და ტექნოლოგიური მენეჯმენტის კონცეფციებისა და მეთოდების დაუფლებაში.

 

დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

Tel: +(0) 1225 383757

Web: www.bath.ac.uk/management

http://www.bath.ac.uk/management/msc_itm/index.php

E-Mail: mscitm@management.bath.ac.uk


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11