მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“.
0322 77 11 11