მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტების საყურადღებოდ - გთავაზობთ სტუ-ის ელექტრონული კომპონენტებით სწავლების პლატფორმით სარგებლობის ინსტრუქციებს ვიდეორგოლების სახით

სტუდენტების საყურადღებოდ - გთავაზობთ სტუ-ის ელექტრონული კომპონენტებით სწავლების პლატფორმით სარგებლობის ინსტრუქციებს ვიდეორგოლების სახით

16-03-2020

შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრები, მაგისტრანტები და დოქტორანტები ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესზე გადავლენ.

ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტრონული კომპონენტებით სწავლის პროცესი წარიმართება ელექტრონული პლატფორმის მეშვეობით.

პლატფორმის მისამართია: elearning.gtu.ge


გთავაზობთ პლატფორმაზე ინტეგრირებისა და პლატფორმით სარგებლობის შესახებ ინსტრუქციებს ვიდეორგოლების სახით. 


ვიდეორგოლი 1️⃣ - ინსტრუქცია პლატფორმაზე სტუდენტის რეგისტრაცისა და მისი პროფილის რედაქტირების შესაძლებლობების შესახებ 
 
ვიდეორგოლი 2️⃣ - ინსტრუქცია ელექტრონულ პლატფორმაზე სასწავლო მასალის მიღების შესახებ


ვიდეორგოლი 3️⃣ - ინსტრუქცია ელექტრონულ პლატფორმაზე დავალების მიღებისა და შესრულებული დავალების ატვირთვის შესახებ 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11