მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტთა საყურადღებოდ

სტუდენტთა საყურადღებოდ

01-03-2020 საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტროს რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, უმაღლესი განათლების ყველა საფეხურისა და პროფესიული პროგრამების სტუდენტებისათვის სასწავლო პროცესის შეჩერების შესახებ.
უნივერსიტეტში სწავლა 2020 წლის 2 მარტიდან შეჩერდება და 2020 წლის 16 მარტიდან განახლდება.
ამასთან, უნივერსიტეტის შესაბამის სამსახურებს დაევალათ სასწავლო კორპუსებისა და შენობა-ნაგებობების დეზინფექციის უზრუნველსაყოფად სათანადო ღონისძიებების გატარება.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11