მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

განცხადება

განცხადება

20-02-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2020 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილების საფუძველზე შეწყვეტილ იქნა, 2020 წლის 20 იანვარს ყოველდღიურ გაზეთ რეზონანსში (N009 (9559)) საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, ზოგიერთი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსი.

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11