მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დოქტორანტურაში გამოცდების საბოლოო შედეგები

დოქტორანტურაში გამოცდების საბოლოო შედეგები

14-02-2020


დოქტორანტურაში ჩარიცხვის მსურველთა უცხო ენაში გამოცდების საბოლოო შედეგები


სამშენებლო ფაკულტეტი
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
ბიზნესინჟინერინგის ფაკულტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11