მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბორლაოგის გაცვლითი პროგრამა 2020

ბორლაოგის გაცვლითი პროგრამა 2020

03-02-2020

გამოცხადდა ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის (USDA) ბორლაოგის გაცვლითი პროგრამა 2020 წლისთვის.  

პროგრამის პრიორიტეტული თემებია: 

ა) სავაჭრო ბარიერების გავლენის ანალიზი; 

ბ) სურსათის უვნებლობა;

გ) პესტიციდების ან ვეტერინარული პრეპარატების ნარჩენების მაქიმალური დონეები.

 

პროგრამაში მონაწილეობისთვის ინგლისური ენის ცოდნა აუცილებელია.  აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 18 თებერვალი.

დეტალური ინფორმაცია პრიორიტეტულ თემებზე და პროგრამაზე ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე შემდეგ მისამართზე: https://ge.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/usda-borlaug-fellowship-program/

ბორლაოგის გაცვლითი პროგრამის მიზანია, განვითარებადი და საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნებიდან მკვლევარების, მეცნიერებისა და პოლიტიკის შემმუშავებლებისთვის ტრეინინგებისა და ერთობლივი მეცნიერული კვლევების შესაძლებლობების გაზრის გზით ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაუმჯობესებას, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და ეკონომიკურ ზრდას.  პროგრამა ასევე თანხვედრაშია ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის სამივე სტრატეგიულ მიზანთან: ვაჭრობის წახალისება, სავაჭრო პოლიტიკა და სავაჭრო შესაძლებლობების განვითარება და სურსათის უსაფრთხოება, რომელიც მოიცავს ამერიკის შეერთებული შტატების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტს განვითარებად და საშუალო შემოსავლიან ქვეყნებში სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკებისა და პოლიტიკის გაძლიერებით. 

 დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ: tbilisiusda@state.gov 


საკონტაქტო პირი: 

გოჩა შაინიძე; 

აშშ-ის სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტი

აშშ-ის საელჩო თბილისში 

(995) 0322-277916 

(995) 599091054

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11