მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

20-01-2020

  1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

  2. აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი

  3. აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი

  4. კონკურსანტის განცხადების ფორმა

  5. კონკურსანტის ანკეტის ფორმა

  6. 65 წლისა და მეტი ასაკის მქონე პირის კონკურსში მონაწილეობის შესახებ

  7. აფილირების ხელშეკრულების ფორმა

  8. შრომითი ხელშეკრულების ფორმა

  9. საგანთა ჯგუფები
9.1. ინფორმატიკისა და მართვის მართვის სისტემების ფაკულტეტი
9.2. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის
ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11