მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი

ღია კონკურსი

10-01-2020

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 


  1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

  2. აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი 

  3. აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი 

  4. კონკურსანტის განცხადების ფორმა

  5. კონკურსანტის ანკეტის ფორმა

  6. 65  წლისა  და მეტი  ასაკის   მქონე პირის  კონკურსში  მონაწილეობის  შესახებ

  7. აფილირების ხელშეკრულების ფორმა

  8. შრომითი ხელშეკრულების ფორმა

  9. საგანთა ჯგუფები
1. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
2. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
3. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
4. ინფორმატიკისა და მართვის მართვის სისტემების ფაკულტეტი


კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის
ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11