მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის (პრეზიდენტი) შერჩევის მიზნით კონკურსის გამოცხადება
0322 77 11 11