მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

09-12-2019
  1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

  2. აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი - დებულება

  3. აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი 

  4. კონკურსანტის განცხადების ფორმა

  5. კონკურსანტის ანკეტის ფორმა

  6. 65  წლისა  და მეტი  ასაკის   მქონე პირის  კონკურსში  მონაწილეობის  შესახებ - განცხადების ფორმა

  7. აფილირების ხელშეკრულების ფორმა

  8. შრომითი ხელშეკრულების ფორმა

  9. საგანთა ჯგუფები
                1. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი 
                2. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
                4. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა


კონკურსანტთა საყურადღებოდ!
ყველა კონკურსანტი ვალდებულია საბუთებთან ერთად წარმოადგინოს ანკეტის
ელექტრონული ვერსია კომპაქტ-დისკზე.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11