მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ში "ჰიდროგეოლოგიისა და სანჟინრო გეოლოგიის ლაბორატორიისა" და "სასარგებლო წიაღისეულის მუზეუმის" გახსნის ღონისძიება გაიმართება

სტუ-ში "ჰიდროგეოლოგიისა და სანჟინრო გეოლოგიის ლაბორატორიისა" და "სასარგებლო წიაღისეულის მუზეუმის" გახსნის ღონისძიება გაიმართება

07-11-2019

11 ნოემბერს,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტების გარემონტებული „ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრი გეოლოგიის ლაბორატორიისა“ და „სასარგებლო წიაღისეულის მუზეუმის“ გახსნის ღონისძიება გაიმართება.

დღის წესრიგი:

1100  - „ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრი გეოლოგიის ლაბორატორიის“ დათვალიერება

1115 - „სასარგებლო წიაღისეულის მუზეუმის“ დათვალიერება

1120 - რიჩ მეტალს გრუპის  მიერ დაფინანსებული დამხმარე სახელმძღვანელოების:

ა) „სტუდენტის საველე-გეოლოგიური პრაქტიკის გზამკვლევი (ბოლნისის მადნიანი რაიონი)“,

ბ) „სასარგებლო წიაღისეულის მუზეუმი“ 

გ) „მეთოდური მითითებანი მყარი სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა-ძიების სასწავლო გეოლოგიური პრაქტიკის ჩასატარებლად“

გადმოცემა გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტისათვის

1130  - რიჩ მეტალს გრუპის  წარმომადგენლების მიერ საყდრისის საბადოს გამორჩეული ნიმუშების გადმოცემა სასარგებლო წიაღისეულისა და მინერალოგიის მუზეუმებისათვის

რიჩ მეტალს გრუპის  მიერ შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის  დეპარტამენტის სასწავლო ლაბორატორიისათვის შეძენილი აპარატურის გადმოცემა

1145  - ღონისძიების გახსნა

მისალმებები

არჩილ ფრანგიშვილი - რექტორი

თორნიკე ლიპარტია - რიჩ მეტალს გრუპის  აღმასრულებელი დირექტორი

ანზორ აბშილავა - სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი

ანდრო ასლანიშვილი - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი

მაია ზავრაშვილი - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი

ნიკოლოზ ჩიხრაძე - სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის დირექტორი

ლევან ბაღდავაძე - IDS ბორჯომი საქართველოს გენერალური დირექტორის მოადგილე

რიჩ მეტალს გრუპის  სტიპენდიანტი სტუდენტი

ლანჩი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11