მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატების რეგისტრაციის შესახებ

31-10-2019 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 28 ოქტომბრის № 01-05-04/324 დადგენილების შესაბამისად, გამოცხადდეს დამატებითი მიღება
  1. ფიზიკისა და მასალათმცოდნეობის საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატებისათვის - 2 ადგილი;
  2. პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატებისათვის - 1 ადგილი;
საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატობის მსურველთა რეგისტრაცია “ფიზიკისა და მასალათმცოდნეობის“ და „ პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების“ საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოებისათვის დაიწყება 2019 წლის 4 ნოემბრიდან 8 ნოემბრის ჩათვლით. არსებული წესის თანახმად სტუ-ის კანცელარიაში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11