მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება

ყურადღება

27-03-2014
საგრანტო პროექტის ეტაპის ანგარიში
 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  ეტაპის ტექნიკურ ანგარიშში ასახული უნდა იყოს:
·                შესრულებული სამუშაოს აღწერა: ხელშეკრულების დანართის (გეგმის) მიხედვით გათვალისწინებული სამუშაო;
·                გრანტის თანხით შეძენილი ძირითადი საშუალებებისა და მცირეფასიანი საგნების   ნუსხა;
·                პროექტის შესრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები (თუ ასეთი არსებობს);
·                მიღებული შედეგები
 
 
გთხოვთ, ანგარიში წარმოადგინოთ 2014 წლის 15 აპრილამდე სამეცნიერო დეპარტამენტში, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე - 3 სართული, ოთახი №354.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11