მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება

ყურადღება

27-03-2014
საგრანტო პროექტის ხელმძღვანელის საყურადღებოდ, ვისაც უმთავრდება პროექტისთვის განკუთვნილი ვადა
 
საგრანტო პროექტის ბოლო ეტაპისა და დასკვნითი ანგარიში
 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  ბოლო ეტაპის ტექნიკურ ანგარიშში ასახული უნდა იყოს:
·         ხელშეკრულების დანართის (გეგმის) მიხედვით შესრულებული სამუშაოს აღწერა 
·         მიღებული შედეგები
 
გთხოვთ, ანგარიში წარმოადგინოთ 2014 წლის 15 აპრილამდე სამეცნიერო დეპარტამენტში, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე - 3 სართული, ოთახი №354.
  
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ  დასკვნით  ანგარიშში ასახული უნდა იყოს:
 
·         ხელშეკრულებასთან დართული გეგმის მიხედვით (დანართი1) შესრულებული სამუშაო და მიღებული შედეგები
 
 გთხოვთ, ანგარიში წარმოადგინოთ 2014 წლის 15 აპრილამდე სამეცნიერო დეპარტამენტში, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე - 3 სართული, ოთახი №354.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11