მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პეკინის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის BIT სტიპენდიების პროგრამები - 2020/21 სასწავლო წელი
0322 77 11 11