მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+

13-03-2014
Erasmus+
 
ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა JMD
 
Erasmus+ პროგრამის ფარგლებში ცხადდება კონკურსი ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამაზე, რომელიც გასცემს ერთობლივ ან ორმაგ აკადემიურ ხარისხს, უზრუნველყოფს სწავლებას უცხო ენაზე და მობილობას.
 
სტუდენტებს შეუძლიათ საერთო კონკურსის პირობებში მიიღონ სტიპენდია და ჩაირიცხონ ერთობლივ სამაგისტრო პროგრამაზე.
 
სტუდენტისთვის პროგრამა უზრუნველყოფს სტიპენდიას, მგზავრობის ხარჯებსა და სავალდებულო მობილობას.
 
კონკურსთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11