მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ISA Lille აგრარული და ბიოსაინჟინრო მეცნიერებების ინსტიტუტში - 2019/20 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
0322 77 11 11