მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონფერენციის სტატისტიკა

კონფერენციის სტატისტიკა

02-05-2008
 
სამშენებლო ფაკულტეტი
 1. საინჟინრო მექანიკის --- სექციის თავმჯდომარე თამაზ ბაციკაძე
პროფესიული ----------- 2
    ბაკალავრი   ----------- 33
    მაგისტრატურა -------- 8
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 43 სტუდენტი 
 1. სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის --- სექციის თავმჯდომარე აგული სოხაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 15
    მაგისტრატურა -------- 33
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 48 სტუდენტი
 
 1. ჰიდროსაინჟინრო --- სექციის თავმჯდომარე ლალი ღოღელიანი
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 8
    მაგისტრატურა -------- 11
    დოქტურანტურა ------- 3
   სულ: 22 სტუდენტი 
 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
 
 1. ტელეკომუნიკაციის --- სექციის თავმჯდომარე თამაზ კუპატაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 25
    მაგისტრატურა -------- 8
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 33 სტუდენტი
 
 1. თბო და ჰიდრო ენერგეტიკის --- სექციის თავმჯდომარე ომარ კიღურაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 17
    მაგისტრატურა -------- 39
    დოქტურანტურა -------
   სულ: 56 სტუდენტი ? 
  
6.        ელექტრო ენერგეტიკის, ელექტრონიკის და ელექტრომექანიკის --- სექციის თავმჯდომარე შალვა ნაჭყებია
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 24
    მაგისტრატურა -------- 67
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 91 სტუდენტი
 
 
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
 
 1. საინჟინრო გეოდეზიის --- სექციის თავმჯდომარე მერაბ თევზაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 5
    მაგისტრატურა -------- 3
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 8 სტუდენტი
 
 1. სამთო ტექნოლოგიის --- სექციის თავმჯდომარე ირაკლი გუჯაბიძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 8
    მაგისტრატურა -------- 23
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 31 სტუდენტი
 
 1. გეოლოგიის --- სექციის თავმჯდომარე ნოდარ ფოფორაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 20
    მაგისტრატურა -------- 3
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 23 სტუდენტი
 
 1. ნავთობის და გაზის ტექნოლოგიის --- სექციის თავმჯდომარე გურამ ვარშალომიძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 7
    მაგისტრატურა -------- 2
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 9 სტუდენტი
 
ქიმია-მეტალურგია
 
 1. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიის --- სექციის თავმჯდომარე ნაზი კუციავა
       პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 55
    მაგისტრატურა -------- 24
    დოქტურანტურა ------- 2
   სულ: 81 სტუდენტი
 
12.     მეტალურგიის, მასალათმცოდნეობის და ლითონების დამუშავების --- სექციის თავმჯდომარე დავიდ ნოზაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 14
    მაგისტრატურა -------- 16
    დოქტურანტურა ------- 2
   სულ: 32 სტუდენტი  
 
არქიტექტურის ფაკულტეტი
 
 1. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის --- სექციის თავმჯდომარე გოგი სალუქვაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 21
    მაგისტრატურა -------- 26
    დოქტურანტურა ------- 1
   სულ: 48 სტუდენტი
 
 1. არქიტექტურის საფუძვლების და თეორიის --- სექციის თავმჯდომარე  მილაშვილი მზია
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 21
    მაგისტრატურა -------- 6
    დოქტურანტურა ------- 4
   სულ: 31 სტუდენტი
 
იმფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
 
15.     გამოყენებითი მათემატიკისა და მოდელირების --- სექციის თავმჯდომარე ზურაბ გასიტაშვილი
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 35
    მაგისტრატურა -------- 19
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 54 სტუდენტი
 
 
 
16.    საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის --- სექციის თავმჯდომარე თამაზ ობგაიძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 57
    მაგისტრატურა -------- 19
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 76 სტუდენტი
 
 1. ორგანიზაციული მართვის --- სექციის თავმჯდომარე გიორგი გოგიჩაიშვილი
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 38
    მაგისტრატურა -------- 24
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 62 სტუდენტი
 
 1. ფიზიკის --- სექციის თავმჯდომარე აკაკი გიგინეიშვილი
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 12
    მაგისტრატურა -------- 33
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 45 სტუდენტი
 
 1. მათემატიკის --- სექციის თავმჯდომარე დავით ნატროშვილი
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 6
    მაგისტრატურა -------- 1
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 7 სტუდენტი
 
სატრანსპორტო-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
 
 1. მანქანათმშენებლობის --- სექციის თავმჯდომარე თამაზ მეგრელიძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 40
    მაგისტრატურა -------- 27
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 67 სტუდენტი
 
 1. სატრანსპორტო --- სექციის თავმჯდომარე გოდერძი ტყეშელაშვილი
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 73
    მაგისტრატურა -------- 47
    დოქტურანტურა ------- 11
   სულ: 131 სტუდენტი
 1. საგზაო ---- სექციის თავმჯდომარე ალექსი ბურდულაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 11
    მაგისტრატურა -------- 15
    დოქტურანტურა ------- 2
   სულ: 28 სტუდენტი
 
23.    საინჟინრო გრაფიკის და ტექნიკური მექანიკის --- სექციის თავმჯდომარე ანზორ შავგულიძე
პროფესიული ----------- 6
    ბაკალავრი   ----------- 9
    მაგისტრატურა -------- 0
    დოქტურანტურა ------- 2
   სულ: 17 სტუდენტი
 
ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი
 
 1. საზოგადოებრივი მეცნიერებების --- სექციის თავმჯდომარე იგორ კვესელავა
პროფესიული ----------- 4
    ბაკალავრი   ----------- 59
    მაგისტრატურა -------- 41
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 102 სტუდენტი
 
 1. უცხო ენების და კომუნიკაციის --- სექციის თავმჯდომარე მაკა ჩხეიძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 63
    მაგისტრატურა -------- 67
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 130 სტუდენტი
 
 1. ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის --- სექციის თავმჯდომარე ევგენი ბარათაშვილი
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 88
    მაგისტრატურა -------- 93
    დოქტურანტურა ------- 1
   სულ: 182 სტუდენტი
 
 1. სამართლის --- სექციის თავმჯდომარე ზაზა რუხაძე
პროფესიული ----------- 0
    ბაკალავრი   ----------- 66
    მაგისტრატურა -------- 28
    დოქტურანტურა ------- 0
   სულ: 94 სტუდენტი
 
 
სულ: 1550
პროფესიული:   10
ბაკალავრი:     829
მაგისტრანტი:   683
დოქტორანტი:      28
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11