მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო მისაღებ გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

სამაგისტრო მისაღებ გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები

26-09-2019

სტუ-ში 2019/2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღებ გამოცდების კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტები


სამშენებლო ფაკულტეტი
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11