მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით

25-09-2019

სტუ-ში 2019-2020 სასწავლო წლის დამატებითი მიღების სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით


სამშენებლო ფაკულტეტი
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
სამართლის და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11