მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის № 01-05-04/242 დადგენილება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის № 01-05-04/242 დადგენილება

24-09-2019

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს რეგისტრაციის ვადების გაგრძელების შესახებ 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 23 სექტემბრის  № 01-05-04/242 დადგენილებით, საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს წევრობის კანდიდატების მსურველთა რეგისტრაცია  „სამართლის“ და „ფილოლოგიის“ საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოებისათვის გაგრძელდეს 18 ოქტომბრის ჩათვლით.

„ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის“,  „არქიტექტურის“ და „აგრარული მეცნიერებების“ საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოებისათვის რეგისტრაცია გაგრძელდეს 1 ოქტომბრის ჩათვლით.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11