მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ანტალიის ტურიზმის აკადემია

ანტალიის ტურიზმის აკადემია

25-02-2014
ანტალიის ტურიზმის აკადემია
 
ანტალიის ტურიზმის აკადემია (თურქეთი) სტუდენტებს სთავაზობს 2 აკადემიური წლის განმავლობაში (დაუსწრებლად ან დისტანციურად) გაიარონ სასწავლო კურსი სასტუმრო მენეჯმენტის სპეციალობით და მიიღონ შესაბამისი თურქული ან ამერიკული (სურვილისამებრ) დიპლომი.
 
შესაძლებელია სტაჟირების გავლაც ანტალიაში. პროგრამის ღირებულებაა 2500 ევრო ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში. ჯგუფში 10 ან მეტი სტუდენტის არსებობის  შემთხვევაში შესაძლებელია გარკვეული  შეღავათები.
 
შესაძლებელია ბაკალავრის დიპლომის მიღებაც დამატებით მესამე სასწავლო  წლის დასრულების შემდეგ, სპეციალობით „ეკონომიკა ტურიზმში და კეიტერინგში“, ევროკავშირის დიპლომის სათანადოდ.
 
დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
ელ.ფოსტა: Info@antcol.ru  
ვეგბვერდი: www.antcol.ru

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11