მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები

სამაგისტრო მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები

17-09-2019

სტუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები კოეფიციენტებით რანჟირების საფაკულტეტო დოკუმენტების მიხედვით


სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11