მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდები შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდები შედეგები (აპელაციის გათვალისწინებით)

14-09-2019

2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდები შედეგები   (აპელაციის გათვალისწინებით)

სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი
სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11