მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

13-09-2019


სტუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო  სასაპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11