მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები

12-09-2019


სტუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სამაგისტრო  სასაპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები


სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის  ფაკულტეტი

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11