მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ანგარიში

23-12-2013
საგრანტო პროექტის ეტაპის ანგარიში
 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  ეტაპის ტექნიკურ ანგარიშში ასახული უნდა იყოს:
·         მიღებული შედეგები
·         შესრულებული სამუშაოს აღწერა: ხელშეკრულების მიხედვით გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოები;
·         გრანტის სახსრებით შეძენილი მცირეფასიანი საგნებისა და ძირითადი საშუალებების ნუსხა;
·         პროექტის შესრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები (ასეთი თუ არსებობს);
 
გთხოვთ, ანგარიში წარმოადგინოთ 2014 წლის 15 იანვრამდე სამეცნიერო დეპარტამენტში, ადმინისტრაციული კორპუსი, მე - 3 სართული, ოთახი №354.
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11