მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ვაკანსია

08-08-2019 ვაკანსია: არქიტექტორი
გამომცხადებელი: საპროექტო-საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი

ვაკანსიაში მონაწილეობისთვის:

* მნიშვნელოვანია, რომ პროფილი უნდა იყოს სრულყოფილი, რადგან დამსაქმებელი ამის მიხედვით არჩევს კადრს.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11