მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტიპენდიების პროგრამა

სტიპენდიების პროგრამა

09-12-2013
SI Visby Programme სტიპენდიების პროგრამა
2014/2015 აკადემიური წლისათვის
 
ბალტიის ზღვის რეგიონის თანამშრომლობის შვედეთის ინსტიტუტი აცხადებს სტიპენდიების პროგრამას 2014/2015 აკადემიური წლისათვის, SI Visby Programme პროგრამის ფარგლებში.
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მკვლევრებს საქართველოდან, ბელორუსიიდან, ესტონეთიდა, ლატვიიდან, ლიტვადან, მოლოდოვეთიდან, რუსეთიდან და უკრაინიდან. კონკურსში გამარჯვებულებს საშუალება ეძლევათ გააგრძელონ სწავლა მაგისტრატურაში ან კვლევები შვედეთის უნივერსიტეტებში.
 
სააპლიკაციუო ფორმების შევსების ბოლო ვადა PhD კანდიდატების, პოსტ-დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის: 15.01.2014; მაგისტრებისთვის საბუთების მიღება 2 ეტაპად წარიმართება: 2013 წლის 1 დეკემბრიდან   2014 წლის 16 იანვრამდე - შვედეთის ცენტრალურ მისაღებ სისტემაში და შემდგომ, 2014 წლის 1-11 თებერვლამდე - უშუალოდ SI სტიპენდიების პროგრამისთვის.
 
SI Visby Programme სტიპენდიების პროგრამასთან დაკაშირებით დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11