მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ - სალექციო კურსი ინტერაქტიულ 3D OpenGL გრაფიკულ პროგრამირებასა და მასთან დაკავშირებულ საკითხებზე
0322 77 11 11