მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ - ადმინისტრაციული პერსონალის ტრეინინგი იგნაცი ლუკასევიჩის სახ. ჟეშუვის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

Erasmus+ - ადმინისტრაციული პერსონალის ტრეინინგი იგნაცი ლუკასევიჩის სახ. ჟეშუვის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში

0322 77 11 11