მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საინფორმაციო შეხვედრა

საინფორმაციო შეხვედრა

20-11-2013

საინფორმაციო შეხვედრა

19 ნოემბერს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში Erasmus Mundus-ის მეორე აქტივობის პროექტების MID, ALRAKIS II საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობების სამსახურის წარმომადგენლებმა გამართეს.

აღნიშნული პროგრამა გულისხმობს ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტების, პოსტდოქტორანტებისა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობას ევროპული ქვეყნების სხვადასხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

კონკურსში გამარჯვებულებს პროგრამის ფარგლებში დაენიშნებათ სტიპენდია. ამასთანავე, პროგრამა ანაზღაურებს მგზავრობისა და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, ფარავს მობილობის პერიოდში დაზღვევისა და სწავლის საფასურს.

განაცხადების მიღება ხდება ელექტრონულად. კონკურსში მონაწილეთა შერჩევა მოხდება წარდგენილი საბუთების საფუძველზე. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა:
MID - 2013 წლის 11 დეკემბერი, ხოლო დანართების გაგზავნის ბოლო დღე - 2013 წლის 18 დეკემბერი.
ALRAKIS II – 2014 წლის 12 იანვარი.

პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ბმულებზე:
MID - http://www.utu.fi/en/sites/mid/Pages/home.aspx

ALRAKIS II - http://www.alrakis2.eu/index.asp?p=1733&a=1733


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11