მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ - სალექციო კურსი ელექტრონული სწავლების მეთოდოლოგიის საკითხებზე ნიტრას კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტში
0322 77 11 11