მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ - ნიტრას კონსტანტინე ფილოსოფოსის უნივერსიტეტის წარმომადგენელთა მობილობა სტუ-ში
0322 77 11 11