მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საგანმანათლებლო პროგრამები

საგანმანათლებლო პროგრამები

13-11-2013
საგანმანათლებლო პროგრამები
 
პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი
 
 
პოლტავის ეკონომიკისა და ვაჭრობის უნივერსიტეტი (უკრაინა) აცხადებს საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომელიც ითვალისწინებს მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მოპოვებას და ასევე, უნივერსიტეტის თანამშრომლებისთვის კვალიფიკაციის ამაღლებას, შემდეგი მიმართულებებით:
 
·         საერთაშორისო ეკონომიკა
·         საბანკო საქმე
·         ფინანსები და კრედიტი
·         საწარმოს ეკონომიკა
·         მარკეტინგი
·         ეკონომიკური კიბერნეტიკა
·         ორგანიზაციის მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
·         უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა
·         კადრების მართვა და შრომის ეკონომიკა
·         საქონელმცოდნეობა და კომერციული სამქინაობა
·         საქონელმცოდნეობა და საბაჟო საქმის ექსპერტიზა
·         სოციალური ინფორმატიკა
·         სასტუმრო-რესტორნის საქმე
·         კვების ტექნოლოგია და ინჟინერინგი
·         შენახვის ტექნოლოგია, კონსერვირება და ხორცის დამუშავება
·         საკურორტო საქმე
·         ტექნოლოგიები რესტორნის ბიზნესში
·         ბიზნეს ადმინისტრირება
·         შიდა ეკონომიკური საქმინობის მენეჯმენტი
 
აღნიშნულ პროგრამებში მონაწილეობის მსურველთათავის შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის ბოლო ვადაა: 15.12.2013.
 
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ: www.pusku.edu.ua
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11