მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროექტი PRINTeL - საერთაშორისო კონფერენცია-ვორქშოპი „აკადემიური პერსონალის პროფესიული განვითარება - გამოცდილება და გამოწვევები“
0322 77 11 11