მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+ საქართველოს ოფისის საკონტაქტო სემინარი - ავსტრიის უნივერსიტეტების წარმომადგენელთა დელეგაციის ვიზიტი
0322 77 11 11